image

Uvedené vyšetření využíváme v diagnostice cévně-neurologických onemocnění. Naše ambulance je však neprovádí !

Co je to EKG a jak pracuje?
EKG je velmi jednoduché, nenáročné a nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří na povrch těla, kde ho lze detekovat. EKG snímá elektrickou aktivitu srdce pomocí vodičů, připevněných na různých částech těla. Výsledek je zaznamenáván na speciální papír jako takzvaná EKG křivka, kterou potom lékař zhodnotí. Vyšetření nebolí ani není nepříjemné.

Kdy se EKG indikuje?
EKG vyšetření patří k základním vyšetřením např. při podezření na infarkt myokardu nebo srdeční arytmie. Standardně bývá monitorován i člověk po mozkové příhodě, s těžším úrazem apod. Plánovaně se EKG vyšetření provádí před operací nebo v rámci preventivních interních kontrol.

Co mám před vyšetřením udělat?
Žádná speciální příprava není nutná.

Jak vypadá vlastní vyšetření?
Po uložení vyšetřovaného na lehátko sestra umístí elektrody na hrudník, kotníky a zápěstí. Před přiložením elektrody bude místo pod ní navlhčeno speciálním gelem pro zajištění dostatečné vodivosti. Až budou všechny elektrody na svých místech, začne vlastní vyšetřování a elektrická aktivita srdce bude zaznamenána na speciální papír.

Co bude po vyšetření?
Po vyšetření není nutné dodržovat speciální režim a je možno provádět jakékoliv aktivity (vč řízení apod).

Kdy bude výsledek?
EKG křivku musí zhodnotit příslušný lékař, obvykle internista nebo praktický lékař. Výsledek je většinou k dispozici ihned.

 

Holter EKG


Holter EKG neboli Holterovo monitorování EKG je důležitým vyšetřením v kardiologii, které bez nutnosti hospitalizace umožní zjistit řadu informací o srdeční činnosti.

Princip
Jedná se o vyšetření, umožňující sledování srdeční aktivity kontinuálně po dobu 24 hodin. Lékař má možnost monitorovat srdeční činnost pacienta v průběhu obvyklých aktivit během dne i noci a zachytit tak patologie, které by se při běžném ambulantním EKG vyšetření neprojevily.

Jak vyšetření probíhá
Před nasazením přístroje je každý pacient o jeho použití poučen. Poté má na hrudník nalepenu sadu  elektrod stejně jako při ambulantním snímání EKG. Krabička přístroje, která EKG křivku zaznamenává, je umístěna na opasku v pouzdře.  Je důležité, aby si pacient během následujících  24 hodin zapisoval dobu trvání různých činností, eventuálně časový začátek a konec různých subjektivních obtíží (bušení srdce, dušnost, únavu, motání hlavy apod). Po 24 hodinách vrátí pacient krabičku lékaři k vyhodnocení záznamu. Kardiolog tak může zjistit, zda u pacienta ve sledovaném období vznikly poruchy rytmu a díky zápiskům pacienta může i určit, při jakých příležitostech se tomu tak stalo jestli existuje souvislost mezi subj. obtížemi a event. arytmií.

Příprava
Žádná příprava k tomuto vyšetření není nutná, během monitorování by měl pacient provádět běžnou denní činnost. Je nutné se pouze vyhýbat činnostem, které by mohly vést k poškození přístroje např.  prudkým nárazem nebo namočením do vody. Vprůběhu vyšetření se pacient nesmí koupat, ani sprchovat, pro osobní hygienu lze opatrně použít vlhkou žínku.

Využití
Holter EKG má velký význam v diagnostice přechodných poruch rytmu. Využívá se například u pacientů s krátkodobými obtížemi charakteru bušení srdce nebo poruch vědomí, u kterých  standardních vyšetřeních včetně klasického EKG nic nezjistí. V těchto případech nemůžeme vyloučit, že za projevy nestojí krátkodobé záchvaty poruch srdečního rytmu. 24hodinový EKG záznam získaný při Holter monitoringu má daleko vyšší šanci na záchyt poruch rytmu, než klasické EKG zaznamenávající jen několik vteřin srdeční činnosti. Holter EKG umožňuje dlouhodobější sledování pacientova srdečního rytmu aniž by musel trávit celý den v nemocnici připoutaný k přístrojům.

 

Aktuálně je možní provádět díky firmě MDT i prodloužené monitorování EKG (7-30 dní).

Tato metoda zvyšuje pravděpodobnost záchytu závažných arytmií vč. pro vznikl CMP nejvýznamnější paroxysmální fibrilace síní.

Pro klienty VZP je toto vyšetření zdarma. Více o vyšetřování arytmií u pacientů s CMP nalezenete zde

TOPlist