Hyperlipidémie
V doporučeních České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) zůstává prioritou diagnostika a léčba dyslipidemií v populaci s nejvyšším rizikem kardiovaskulárního (KV) onemocnění, a dále odhad rizika mortality na kardiovaskulární onemocnění podle tabulek SCORE pro Českou republiku. Za vysoké riziko mortality na KV onemocnění v následujících 10 letech je nadále považováno riziko ≥ 5 %.
 
Nově je zdůrazněna možnost použít u osob s intermediálním rizikem (zejména s přítomností více rizikových faktorů) další vyšetření k modifikaci výsledné hodnoty rizika úmrtí na KVO. Prakticky všichni pacienti náchylní ke vzniku KV příhody mají preklinickou aterosklerózu a cévní příhody vznikají hlavně na podkladě vulnerabilního AS plátu. Řada plátů není před vznikem akutní cévní příhody hemodynamicky významná, a nevede tudíž ke klinické symptomatologii. Ta se objeví náhle až při destabilizaci plátu, nejčastěji v důsledku jeho ruptury či exulcerace. Detekce subklinické aterosklerózy je proto u pacientů s hraničním rizikem a vícečetnými rizikovými faktory důležitá.
 
 
Mezi metody k průkazu subklinické aterosklerózy patří např.:
- ultrazvukový průkaz aterosklerotických plátů v karotickém nebo femorálním řečišti 
- šířka intimomediální tloušťky (IMT) karotid ≥ 1 mm
- poměr systolických tlaků kotník/paže menší než 0,9
- u hypertoniků průkaz hypertrofie levé komory srdeční (EKG nebo echokardiografie)
 
 
Průkaz subklinické aterosklerózy přesouvá pacienta do kategorie vysokého rizika
(≥ 5 %
podle SCORE).
 

Základem léčby dyslipidemií by měla být režimová opatření, sestávající ze zanechání kouření, diety, pravidelné pohybové aktivity a kompenzace stresu. Nově je v doporučeních zdůrazněno, že arteficiální obohacování stravy o vitaminy s předpokládaným antioxidačním účinkem (C, E, betakaroten) nelze doporučit, protože intervenční studie s těmito vitaminy neprokázaly žádný pozitivní vliv na mortalitu na KVO.

 

Ve farmakoterapii je nejvíce důkazů z intervenčních studií pro statiny, tato třída hypolipidemik by tedy měla být u většiny osob základem hypolipidemické léčby. Pro kombinovanou léčbu je zatím méně důkazů z intervenčních studií, lze jen předpokládat, že příznivé ovlivnění lipidového profilu bude mít též příznivý dopad na prognózu onemocnění. Druh statinu je třeba volit, dávkovat a titrovat tak, aby bylo možno dosáhnout výše uvedených cílových hodnot. Není-li to možné, je vhodné dosáhnout snížení LDL-Ch alespoň o 40 %, u osob s velmi vysokým rizikem o 50 %. U některých pacientů je nutné volit léčbu kombinovanou, ať už k dosažení cíle LDL-Ch (statin + ezetimib nebo statin + pryskyřice) či k ovlivnění triglyceridů a HDL-Ch (statin + fibrát nebo statin + omega-3 mastné kyseliny)

 

                                                                   

 

TOPlist