Kardiovaskulární riziko

Kardiovaskulární onemocnění představují hlavní příčinu nemocnosti, invalidity a předčasných úmrtí. Úmrtí jsou často náhlá, bez možnosti poskytnout zdravotní péči k záchraně života.  Bylo potvrzeno, že úprava rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění snižuje nemocnost i riziko úmrtí.  

Preventivní úsilí má největší výtěžnost tehdy, je-li zaměřeno na jedince s nejvyšším kardiovaskulárním   rizikem:    

Odhad rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v příštích 10ti letech vychází z věku, pohlaví, kuřáckých zvyklostí, z hodnot systolického TK a z hodnot celkového cholesterolu (u osob se sníženou koncentrací HDL cholesterolu – muži pod 1 a ženy pod 1.2 mmol/l – se pak místo celkového cholesterolu používá poměr celkového a HDL cholesterolu) 

 

 Vysoké kardiovaskulární riziko znamená, že pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících deseti letech je vyšší nebo rovna pěti procentům. Velmi vysoké kardiovaskulární riziko je pak vyšší nebo rovno deseti procentům.

Absolutní kardiovaskulární riziko může být vyšší, než indikuje příslušná tabulka, v následujících  případech:

  • vyšší věk 
  • u asymptomatických jedinců s klinicky potvrzenou aterosklerózou (např. CT, ultrasonografie)  
  • u jedinců s výskytem předčasného aterosklerotického KVO v rodině
  • u jedinců s nízkou plazmatickou koncentrací HDL cholesterolu ≤ 1 mmol/l u mužů a ≤ 1,2   mmol/l u
    žen), zvýšenou koncentrací triacylglycerolů (≥1 ,7 mmol/I), zvýšenými koncentracemi C-reaktivního proteinu, fibrinogenu, homocysteinu, apolipoproteinu B nebo Iipoproteinu (a)
  • u jedinců obézních (BMI ≥ 30 kg/m2) či trpících nedostatkem pohybu
  • u jedinců s poruchou glukózové tolerance nebo se zvýšenou glykémií nalačno
V indikovaných případech lze u asymptomatických jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem využít  upřesnění také nove zobrazovací metody, např. ultrazvukové měření intimomediální tloušťky (IMT) na  karotidě, průkaz koronárních kalcifikací počítačovou tomografií (EB-CT) a průkaz hypertrofie levé   srdeční komory pomocí EKG nebo echokardiografického vyšetření. 

 

                                                               

Česká republika patří bohužel mezi země s vysokým kardiovaskulárním rizikem a mezi evropskými

zeměmi zaujímá čelní pozici. Nízké kardiovaskulární riziko mají Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Francie,

Řecko, Itálie, Španělsko a Portugalsko.

 

Projevy a komplikace aterosklerózy

 

 

       

           
       

TOPlist