image

Uvedené vyšetření využíváme v diagnostice cévně-neurologických onemocnění. Naše ambulance je však neprovádí !

 

Co je magnetická rezonance?

Magnetická rezonance je moderní neinvazivní vyšetřovací metoda, která poskytuje lékaři důlité informace prakticky o všech orgánech v těle. Zvláště vhodná je tato metoda k zobrazení mozku a míchy. 

 Na jakém principu je MR založena?

Magnetické pole, které je přístroj schopen vyvolat, ovlivňuje pohyb vodíkových iontů. Vodíkové ionty jsou součástí každé tkáně, každé buňky. Nejvíce je vodíku v molekule vody a protože vody je v lidském těle nadpoloviční většina, je vodík vlastně všude. Každá tkáň má jiný obsah vody a podle toho se pak zobrazuje na výstupu z rezonance. Přístroj zaznamenává signály z iontů v magnetickém poli a zpracovává údaje pomocí složité výpočetní techniky. Ze získaných dat se vytvoří obraz vyšetřovaného orgánu, který lékař vidí na obrazovce. Výsledkem je obraz v mnoha ohledech přesnější než při CT vyšetření. Dále je možné některé struktury zvýraznit tzv. kontrastní látkou. Pomocí MR lze kvalitně vyšetřovat i tepny a žíly (MR angiografie).

Mám se vyšetření obávat?

Tohoto vyšetření se není třeba obávat. Je  zcela nebolestivé a na rozdíl od CT při něm nedochází k zátěži pacienta škodlivým rentgenovým zářením. Jako každá metoda má i tato své nevýhody. Nebezpečí hrozí, pokud  by měl pacient v těle  ferromagnetický kovový materiál (kloubní náhrada, kardiostimulátor, cévní svorka apod.)!!  Kov by se v silném vysokofrekvenčním magnetickém poli zmagnetizoval a pohyboval. U pacientů s kardiostimulátorem je vyšetření absolutně kontraindikováno, u pacinetů např. s kloubní náhardou je vyžadováno potvrzení o MR kompatibilitě použitého materálu (např. titan). Dalším problémem může být provedení tohoto vyšetření u pacientů trpících klaustrofobií. Klaustrofobie je stav velké až nesnesitelné úzkosti v uzavřeném prostoru. Je nutná medikamentózní příprava event. vyšetření v celkové anestezii.

Příprava

Na samotné vyšetření není třeba žádné zvláštní přípravy. Je však nutné zajistit, aby pacient neměl v těle žádný magnetický materiál.

Průběh vyšetření

Po odložení kovových předmětů se pacient položí na lehátko, které pomalu vjede do uzavřeného prostoru válcového tvaru, v němž za silného magnetického pole probíhá vlastní vyšetření. Vyšetření je doprovázeno silným hlukem, proto má pacient během vyšetření nasazena sluchátka. Vyšetření trvá 15-30 minut a vyšetření je nebolestivé. Pro lepší zobrazení může lékař indikovat tzv. vyšetření s kontrastem. To znamená, že před vlastním vyšetřením je do žíly aplikována injekce s látkou, která určité struktury ještě lépe zvýrazní (mj např. při MR angiografie krčních tepen). Injekce bolí jako běžný odběr krve. U pacientů s klaustrofobií, u neklidných pacientů či u malých dětí je někdy nutné přistoupit k celkové anestesii (v neakutních případech je tato předem naplánována).

Je nějaké omezení po vyšetření?

Toto vyšetření je zcela bez dalších omezení. Pokud byl před vyšetřením podán lék na zklidnění, není poté povoleno několik hodin řídit motorové vozidlo.

Kdy bude výsledek?

Informace získané pomocí magnetické rezonance jsou v podobě snímků požadované oblasti k dispozici ihned po vyšetření. Snímky jsou hodnoceny lékařem specialistou a výsledek je většinou k dispozici do druhého dne.

Alternativní vyšetření

Pokud nelze užít vyšetření pomocí magnetické rezonance (například kvůli klaustrofobii či přítomnosti magnetického kovu v těle), alternativou je CT vyšetření, ultrazvuk a vyšetření na pracovišti nukleární medicíny.

TOPlist