DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

 

U pacientů, kteří mozkovou příhodu již prodělali, je nutné optimalizovat tzv. sekundární prevenci. Ambulantní péči o tyto pacienty by měl zajišťovat  specializovaný neurolog v cerebrovaskulární poradně, která je zaměřena na vyšetřování, léčení a dispenzární sledování nemocných po prodělané CMP. Frekvence dispenzárních prohlídek v cerebrovaskulárních poradnách s přihlédnutím k typu CMP, klinickému stavu, nálezům stenóz, provedeným rekonstrukčním nebo rekanalizačním výkonům vychází z materiálů Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti.

Jsou indikovaná vyšetření sloužící k precizní diagnostice příčiny mozkové příhody. Na základě výsledků lze uskutečnit potřebná preventivní opatření včetně nasazení léků nebo indikace operačního zákroku. U pacientů s prokázanou cévní patologií (uzávěr nebo stenóza), kteří nejsou indikováni k operaci, jsou nezbytná opakovaná specializovaná neurosonologická vyšetření.

Doplňková péče probíhá podle potřeby v ambulanci interní, kardiologické atd. Kontroly základních fyziologických parametrů, zejména krevního tlaku, zajišťuje registrující praktický lékař.

Dle materiálů Národního cerebrovaskulárního programu a doporučení Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnostiDoporučený postup pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem“ a „Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu pacientů po tranzitorní ischemické atace“    

  

V současné době má ambulance uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami:

            image      image      image        ZP ministerstva vnitra ČR