DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Ultrazvukové vyšetření
   
Ultrazvuk karotid (sono karotid) a transkraniální barevně kódovaná sonografie (TCCD) slouží k diagnostice zúžení či uzávěru krčních a mozkových tepen.
 
 
Co jsou krční a mozkové tepny tepny
Mozek a jiné nitrolební struktury jsou zásobeny zepředu dvěma karotickými (krkavice) a vzadu dvěma vertebrálními tepnami. Všechny vycházejí z aortálního oblouku. Krkavice se ve svém dalším průběhu dále dělí na vnitřní a vnější větve. Vnitřní větve karotid a vertebrální tepny zásobují krví mozek.  V hlavě se pak vnitřní krkavice dále dělí na střední a přední mozkovou tepnu. Obě vertebrální tepny se v hlavě spojují v tzv. bazilární tepnu a ta se nakonec dělí  na dvě zadní mozkové tepny.
                                                           Anatomie hlavních krčních a mozkových tepen
 
Kdy se vyšetření používá a k čemu slouží
Ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen obvykle provádí specializovaný neurolog nebo kardiolog. Používá se při podezření na zúžení či uzávěr tepen (např. po proběhlé mozkové mrtvici nebo transitorní ischemické atace - TIA) nebo i preventivně při přítomnosti faktorů přispívajících k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy (vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu). Vyšetření umožňuje ihned odhalit přítomnost aterosklerotického či jiného postižení tepny a stanovit stupeň jejího zúžení (stenosy). Zúžení tepny na více než 70% zvyšuje ročně riziko vzniku mozkové mrtvice až o 3%. Včasné odhalení a léčba Vám mohou zachránit život.
Co je k vyšetření potřeba
K vyšetření se používá ultrazvukový přístroj se zobrazením v tzv. barevném dopplerovském módu. Skládá se ze sondy napojené na přístroj s ovládacím pultem a zobrazovacím monitorem. Pro lepší zobrazení se na vyšetřované místo nanáší gel.
 
Jaký je princip
Ultrazvuk je zvukové vlnění vysoko nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem. Jeho vlny pronikají hmotou, přičemž na rozhraní dvou částí s odlišnými vlastnostmi dochází k odražení části vln a jejich návratu zpět směrem ke zdroji. Zbylé vlny pokračují hmotou dál, dokud nedosáhnou dalšího rozhraní, kde se opět jejich část odrazí. Sonda lékařského ultrazvukového přístroje přiložená na kůži vysílá do Vašeho těla UZ vlny. Ty se po dosažení hranice orgánů nebo různých prostředí částečně odrazí a vrací zpět k sondě. Přístroj tyto odražené vlny a jejich časové zpoždění zpracuje do výsledného černobílého obrazu na monitoru. Ultrazvukové měření kombinované s měřením průtoku krve využívá Dopplerova jevu. Ten popisuje, jakým způsobem se mění ultrazvukové vlny, jestliže se k nim rozhraní (v tomto případě krev) přibližuje nebo vzdaluje. Přístroj na základě výpočtu dokáže určit a barevně zobrazit směr a rychlost proudění krve a případné zúžení průsvitu cévy.
 
Jak se na vyšetření připravit a jak probíhá
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, probíhá vleže a trvá asi 20-30 minut (v závislosti na závažnosti nálezu a zobrazitelnosti tkání). Vyšetření je nebolestivé, maximálně ucítíte mírný tlak sondy na krku a na spánku (u TCCD). Při vyšetřování můžete z přístroje slyšet své pulsové vlny a zvuk krve protékající tepnami.

 

Ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen

Co vyšetření ukáže a kdy bude výsledek
Výsledek vyšetření vidíme již v průběhu vyšetření na obrazovce přístroje. Struktury uvnitř Vašeho krku i hlavy mají různou echogenitu. To znamená, že odlišně odrážejí ultrazvukové vlny. Díky tomu se na obrazovce zobrazí jejich hranice i struktura. Zobrazení měkkýtch tkání se kombinuje se zobrazením rychlosti proudu krve. Barevné Dopplerovské vyšetření ukáže průtok krve Vaší tepnou. Červenou barvou se obvykle zobrazuje krev proudící směrem k sondě, modrou od sondy. Z obrazu získáme přehled o stupni zúžení tepny a kvalitě její stěny (včetně IMT) , o rychlosti a množství protékající krve a tvorbě vírů v krevním řečišti.
 
Co následuje po vyšetření
Vyšetření Vás nijak neomezuje. Po jeho skončení můžete odejít a věnovat se libovolné činnosti (včetně řízení motorových vozidel). Na závěr vyšetření Vás budeme informovat o výsledcích a doporučíme případná další vyšetření a léčbu. Vše bude uvedeno také v písemné zprávě, kterou obdržíte.