DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

image
Naše ambulance se zabývá problematikou cévních onemocnění mozku. Nabízíme komplexní ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen a poradenství v prevenci CMP. Jsme připraveni nabídnout tu nejlepší péči pro Vás i Vaše blízké.
 

Ve dnech 3.-7.8.2020 bude ambulance zavřena z důvodu dovolené.

Telefonické objednávání je možné i nadále.


Žádáme pacienty, kteří vykazují známky respiračního či jiného infekčního onemocnění nebo byli ve styku s těmito osobami, aby se telefonicky či emailem přeobjednali.

K vyšetření, prosím, choďte s rouškou nebo respiátorem.  Děkujeme za ohleduplnost.

 
  Aktuality
10.10.2019 Od 1.10.2019 byla uzavřena smlouva s Oborovou zdravotní pojišťovnou (207) 
18.01.2017
Aktuálně je možné provádět díky firmě MDT i prodloužené monitorování EKG (7-30 dní). Tato metoda zvyšuje pravděpodobnost záchytu závažných arytmií vč. pro vznikl CMP nejvýznamnější paroxysmální fibrilace síní.  Pro klienty VZP je toto vyšetření zdarma. Více o vyšetřování arytmií u pacientů s CMP nalezenete zde
 
28.04.2016
Od 28.4. lze opět zasílat elektronické recepty (eRecept). Seznam lékáren s možností výdeje elektronických receptů viz zde
01.01.2016   Od prosince 2015 nelze vydávat eRecept z důvodu administrativních problémů v centrálním úložišti (SÚKL) → viz zde  
     
03.11.2014 Od 1.11.2014 byla uzavřena smlouva s Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VoZP)
19.6.2014
Od 6/2014 nabízí naše ambulance předpis léků elektronicky (eRecept). eRecept má stejnou funkci jako obvyklý recept. Základním rozdílem však je, že není opatřen razítkem a podpisem předepisujícího lékaře, ale čárovým kódem. V něm je zakódována registrace vydávajícího zdravotnického zařízení u SÚKL a dále elektronický podpis předepisujícího lékaře. Lékárna kód získaný od pacienta načte přes centrální uložiště e-receptů a léky vydá. Výhodou eReceptu je, že je možné jej posílat emailem. 
19.6.2014
Od května 2012 provozujeme elektronický Cerebrovaskulární manuál. Web je určen pro odbornou veřejnost, extenzivně se zabývá diagnostikou a léčbou akutních CMP i jejich prevencí.
19.6.2014
Ambulance je napojena na systém ReDiMed, kterým můžete posílat CT a MR snímky ke konzultaci

 

 
  Základní fakta o cévních mozkových příhodách

 
  • Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice, iktus) je postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischemie) nebo prasknutím cévy a krvácením (hemoragie) a je  2.nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích.
  • Četnost výskytu CMP v ČR je asi 250-300 příhod na 100 000 obyvatel, což je víc jak dvojnásobek oproti zemím západní a severní Evropy (kde došlo v posledních 10-20 letech díky důsledné prevenci k poklesu incidence CMP).
  • Až 40% pacientů po CMP do jednoho roku umírá, z nemocných, kteří příhodu přežijí, je téměř 50% invalidních, z toho 25% těžce .
  • Existuje celá řada rizikových faktorů neovlivnitelných (věk, dědičnost, pohlaví), ale i řada faktorů ovlivnitelných (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevních lipidů, obezita, kouření, cukrovka, různá srdeční onemocnění). Významným rizikovým faktorem je ateroskleróza krčních a mozkových tepen, přičemž včasná léčba (včetně případné operace) může vzniku cévní mozkové příhody zabránit.
  • Pacienti po mozkovém infarktu nebo transitorní ischemické atace (TIA) mají vysoké riziko opakování příhody. Riziko recidivy je v prvém měsíci 4-8%, v prvém roce 12% a v následujících 5 letech 24-29%. Zvláště vysoké riziko vzniku CMP je u pacientů s fibrilací síní, symptomatickou stenózou vnitřní krkavice nad 70% (26% za 2 roky) a symptomatickou stenózou některé z mozkových tepny (až 22% za rok!).
  • Ambulantní péči o tyto pacienty by měl zajišťovat specializovaný neurolog v cerebrovaskulární poradně, který dohlíží na došetření příčiny CMP a následnou realizaci optimální sekundární prevence. Přitom úzce spolupracuje s praktickými a dalšími odbornými lékaři. Frekvence dispenzárních prohlídek v cerebrovaskulárních poradnách je ovlivněna typem CMP, klinickým stavem, nálezem stenóz, provedenými rekonstrukčními nebo rekanalizačními výkony.
 
 
imageimage

       

  image      image      image        ZP ministerstva vnitra ČR