Kouření‚ alkoholismus

image

 • kouření je vdechování tabákového kouře, jímž se do organismu dostává více než 2000 různých chemických látek schopných dalších reakcí, které mají mnohdy významné účinky na lidský organismus
 • kuřáctví je zařazeno jako nemoc (dg. F-17 drogová závislost)
 • v ČR kouří 1/4 obyvatelstva,to je cca 2,5 milionů lidí
 • každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut
 • každý druhý kuřák zemře na následky kouření
 • v České republice v důsledku kouření každý den zemře 65 lidí, týdně 500 lidí a ročně 23000 lidí

1. Rizika kouření

V tabákovém kouři bylo odhaleno přes šedesát látek s karcinogenními účinky. Tyto látky jsou obsaženy přímo v tabáku nebo vznikají během hoření. Samotný tabákový kouř je zařazen do seznamu karcinogenů třídy I A, tedy nejvyšší nebezpečnosti. Aktivní kouření má neblahý vliv na zdraví kuřáka, pasivní kouření ohrožuje jeho okolí. Kouření se významně podílí na vzniku mnoha nemocí, nebo je dokonce přímo zapříčiňuje. Ovlivňuje také ještě nenarozený plod, ohrožuje děti i dospělé. Stačí jedna cigareta denně.

 

Rakovina - nádory plicní, v ústní dutině, nádory slinivky břišní, děložního čípku, ledvin a močového měchýře, střev a konečníku.

Srdečně - cévní systém - urychluje rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen). Důsledkem jsou mozkové cévní příhody a srdeční infarkty. U rakoviny platí - vyšší množství  vykouřených cigaret = vyšší pravděpodobnost získání. U cév tomu tak není. Zde  platí: i jedna cigareta denně, aby se cévy (především tepny) poškodily. Proto jsou pasivní kuřáci více poškozováni cévním poškozením než nádory.  

Kůže -  vliv na drobné tepénky kůže, čímž podstatně urychluje zevní projevy jejího stárnutí

Těhotenství - velmi negativní vliv na vyvíjející se plod v děloze, zvyšuje se  pravděpodobnost potratu, nižší porodní hmotnosti dítěte, narození dítěte s vrozenými vývojovými vadami.

Ohrožení dětí - tabákový kouř je mimo jiné také jednou z příčin syndromu náhlého úmrtí kojenců, zvyšuje u dětí riziko zápalu plic a zánětů středního ucha,  zvyšuje u dětí riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu

Ostatní nemoci - mezi další nemoci a poruchy, které kuřáci obvykle mívají, můžeme zařadit: vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, dřívější rozvoj šedého zákalu, poruchu potence a plodnosti u mužů, menstruační obtíže či neplodnost u žen, psychosomatické poruchy, zhoršení chronických onemocnění

             image 

2. Jak vzniká závislost

Kouření  znamená pro většinu pravidelných kuřáků kromě psychické závislosti i závislost tělesnou. Nikotin je návyková látka obsažená v tabáku a působí podobným mechanizmem jako ostatní tzv. tvrdé drogy.

 

Nikotin se jako součást tabáku při kouření uvolňuje a vstřebává se sliznicemi dýchacího a trávicího ústrojí a vyvolává podráždění centrální nervové soustavy (CNS). V menších dávkách zvyšuje vylučování žaludeční šťávy, zrychluje střevní peristaltiku, zrychluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak, dochází k aktivaci metabolizmu a snížení pocitu hladu, vyplavuje dopamin v mozku, v tzv. centrech odměny, což odpovídá příjemnému pocitu, který se dostaví při kouření cigarety. Mozek, který si na pravidelnou dávku drogy zvykl, vyžaduje další přísun, jinak se dostaví abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu. Postupně se vytváří tolerance k dávce drogy. K vyvolání původního příjemného pocitu je třeba stále víc nikotinu. Nakonec už kuřák nekouří proto, aby mu bylo lépe, ale proto, aby se přestal cítit hůře (= aby neprožíval abstinenční příznaky).

 

Závislost na nikotinu vzniká velmi rychle, složka psychosociální zpočátku převažuje nad složkou toxikomanickou (fyzická závislost), která začne převládat až po určité době. Závislost psychosociální se projevuje potřebou mít v ruce cigaretu, hrát si s ní, manipulovat s ní. Jedná se tedy o závislost na cigaretě jako na předmětu bez ohledu na účinky látky. S odstupem přibližně dvou let se přidává závislost fyzická, která se projeví až u 80 % pravidelných kuřáků. Kouřením se totiž zvyšuje počet tzv. nikotinových receptorů. Ty pak reagují na nedostatek nikotinu a způsobují abstinenční příznaky v situaci, kdy se kuřák se svojí neřestí rozhodne skoncovat. K abstinenčním příznakům patří: neklid, podrážděnost, závratě, bolesti hlavy, křeče, nespavost, nevolnost, hlad, neodolatelná touha po cigaretě, špatné soustředění, třes, závratě, bolesti hlavy. Nejhorší bývají zpravidla první tři týdny, v průměru však tyto příznaky trvají tři týdny až tři měsíce. Dříve či později však abstinenční příznaky ustanou.

3. Přestaňte kouřit

Kromě zdravotních důvodů může být motivací pro odvykání také úspora peněz a času. Mnoho kuřáků uvažuje o tom, že by kouření zanechali, nebo se o to pokoušejí, někteří z nich opakovaně. Jisté je, že zanechat kouření není lehké a často to vyžaduje veliké úsilí. Každý kuřák je jiný a také každému bude vyhovovat jiný způsob pomoci.

4. Léčba závislosti

Kouření je naučené chování, ve většině případů jej kuřák fixuje několik let. Proto i odvykání je postupný proces. Během kuřácké periody dochází ke zvyšování počtu tzv. nikotinových receptorů v mozku, které již nikdy nezmizí. Proto také lidé, kteří již byli na nikotinu někdy závislí, nemohou být do budoucna pouze příležitostnými kuřáky. Jakmile totiž znovu sáhnou po cigaretě, riziko závislosti je tu znovu.

Odvykání kouření má několik stadií:

 • zvažování možnosti přestat
 • rozhodnutí se
 • zahájení odvykání
 • vytrvání v abstinenci, nebo návrat závislosti

Kuřáci přistupují k řešení své závislosti na cigaretách různým způsobem:

 • sebeodvykání, behaviorální terapie
 • poradny pro odvykání kouření, výchovné programy, telefonické programy
 • farmakologická léčba
 • hypnóza, akupunktura
 • poradenství lékaře
 • programy hromadných sdělovacích prostředků

Účinnost výše uvedených forem je rozdílná. Zatímco u odvykání s podporou a léčebnou pomocí lékaře je vaše šance až 50 %, u behaviorálních metod a psychoterapie dosahuje 25 % a u akupunktury a hypnózy jen pouhých 5 %.

 

       image

Od roku 2004 vznikají v České republice specializovaná  Centra pro léčbu závislosti na tabáku. Jejich cílem je poskytnout kuřákovi komplexní pomoc – individuální plán, doporučují a předepisují způsob léčby, poskytují psychickou podporu.

 

 

 image

 

         image

TOPlist