image
Naše ambulance se zabývá problematikou cévních onemocnění mozku. Nabízíme komplexní ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen a poradenství v prevenci CMP. Jsme připraveni nabídnout tu nejlepší péči pro Vás i Vaše blízké.
 

 
  27.12.2017 - 1.1.2018  je ambulance zavřena z důvodu dovolené.
   

 

  27.-30.12.2016 je ambulance zavřena z důvodu dovolené.
   

 

  Aktuality
18.01.2017
Aktuálně je možné provádět díky firmě MDT i prodloužené monitorování EKG (7-30 dní). Tato metoda zvyšuje pravděpodobnost záchytu závažných arytmií vč. pro vznikl CMP nejvýznamnější paroxysmální fibrilace síní.  Pro klienty VZP je toto vyšetření zdarma. Více o vyšetřování arytmií u pacientů s CMP nalezenete zde
 
28.04.2016
Od 28.4. lze opět zasílat elektronické recepty (eRecept). Seznam lékáren s možností výdeje elektronických receptů viz zde
01.01.2016   Od prosince 2015 nelze vydávat eRecept z důvodu administrativních problémů v centrálním úložišti (SÚKL) → viz zde  
     
03.11.2014 Od 1.11.2014 byla uzavřena smlouva s Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VoZP)
19.6.2014
Od 6/2014 nabízí naše ambulance předpis léků elektronicky (eRecept). eRecept má stejnou funkci jako obvyklý recept. Základním rozdílem však je, že není opatřen razítkem a podpisem předepisujícího lékaře, ale čárovým kódem. V něm je zakódována registrace vydávajícího zdravotnického zařízení u SÚKL a dále elektronický podpis předepisujícího lékaře. Lékárna kód získaný od pacienta načte přes centrální uložiště e-receptů a léky vydá. Výhodou eReceptu je, že je možné jej posílat emailem. 
19.6.2014
Od května 2012 provozujeme elektronický Cerebrovaskulární manuál. Web je určen pro odbornou veřejnost, extenzivně se zabývá diagnostikou a léčbou akutních CMP i jejich prevencí.
19.6.2014
Ambulance je napojena na systém ReDiMed, kterým můžete posílat CT a MR snímky ke konzultaci

 

 
  Základní fakta o cévních mozkových příhodách

 
 • Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice, iktus) je postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischemie) nebo prasknutím cévy a krvácením (hemoragie) a je  2.nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích.
 • Četnost výskytu CMP v ČR je asi 250-300 příhod na 100 000 obyvatel, což je víc jak dvojnásobek oproti zemím západní a severní Evropy (kde došlo v posledních 10-20 letech díky důsledné prevenci k poklesu incidence CMP).
 • Až 40% pacientů po CMP do jednoho roku umírá, z nemocných, kteří příhodu přežijí, je téměř 50% invalidních, z toho 25% těžce .
 • Existuje celá řada rizikových faktorů neovlivnitelných (věk, dědičnost, pohlaví), ale i řada faktorů ovlivnitelných (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevních lipidů, obezita, kouření, cukrovka, různá srdeční onemocnění). Významným rizikovým faktorem je ateroskleróza krčních a mozkových tepen, přičemž včasná léčba (včetně případné operace) může vzniku cévní mozkové příhody zabránit.
 • Pacienti po mozkovém infarktu nebo transitorní ischemické atace (TIA) mají vysoké riziko opakování příhody. Riziko recidivy je v prvém měsíci 4-8%, v prvém roce 12% a v následujících 5 letech 24-29%. Zvláště vysoké riziko vzniku CMP je u pacientů s fibrilací síní, symptomatickou stenózou vnitřní krkavice nad 70% (26% za 2 roky) a symptomatickou stenózou některé z mozkových tepny (až 22% za rok!).
 • Ambulantní péči o tyto pacienty by měl zajišťovat specializovaný neurolog v cerebrovaskulární poradně, který dohlíží na došetření příčiny CMP a následnou realizaci optimální sekundární prevence. Přitom úzce spolupracuje s praktickými a dalšími odbornými lékaři. Frekvence dispenzárních prohlídek v cerebrovaskulárních poradnách je ovlivněna typem CMP, klinickým stavem, nálezem stenóz, provedenými rekonstrukčními nebo rekanalizačními výkony.
 
 
imageimage

       

    image      image      image        ZP ministerstva vnitra ČR     

image
Naše ambulance se zabývá problematikou cévních onemocnění mozku. Nabízíme komplexní ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen a poradenství v prevenci CMP. Jsme připraveni nabídnout tu nejlepší péči pro Vás i Vaše blízké.

 

 • Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice, iktus) je postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischemie) nebo prasknutím cévy a krvácením (hemoragie) a je  2.nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích.
 • Četnost výskytu CMP v ČR je asi 250-300 příhod na 100 000 obyvatel, což je víc jak dvojnásobek oproti zemím západní a severní Evropy (kde došlo v posledních 10-20 letech díky důsledné prevenci k poklesu incidence CMP).
 • Až 40% pacientů po CMP do jednoho roku umírá, z nemocných, kteří příhodu přežijí, je téměř 50% invalidních, z toho 25% těžce .
 • Existuje celá řada rizikových faktorů neovlivnitelných (věk, dědičnost, pohlaví), ale i řada faktorů ovlivnitelných (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevních lipidů  , obezita , kouření, cukrovka, různá srdeční onemocnění). Významným rizikovým faktorem je ateroskleróza krčních a mozkových tepen, přičemž včasná léčba (včetně případné operace) může vzniku cévní mozkové příhody zabránit.

  imageimage      image  

 

          

 • Pacienti po mozkovém infarktu nebo transitorní ischemické atace (TIA) mají vysoké riziko opakování příhody. Riziko recidivy je v prvém měsíci 4-8%, v prvém roce 12% a v následujících 5 letech 24-29%. Zvláště vysoké riziko vzniku CMP je u pacientů s fibrilací síní, symptomatickou stenózou vnitřní krkavice nad 70% (26% za 2 roky) a symptomatickou stenózou některé z mozkových tepny (až 22% za rok!).
 • Ambulantní péči o tyto pacienty by měl zajišťovat specializovaný neurolog v cerebrovaskulární poradně, který dohlíží na došetření příčiny CMP a následnou realizaci optimální sekundární prevence. Přitom úzce spolupracuje s praktickými a dalšími odbornými lékaři. Frekvence dispenzárních prohlídek v cerebrovaskulárních poradnách je ovlivněna typem CMP, klinickým stavem, nálezem stenóz, provedenými rekonstrukčními nebo rekanalizačními výkony.
TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek