Základní fakta o cévních mozkových příhodách

image
Naše ambulance se zabývá problematikou cévních onemocnění mozku. Nabízíme komplexní ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen a poradenství v prevenci CMP. Jsme připraveni nabídnout tu nejlepší péči pro Vás i Vaše blízké.
 
  Dne 7.8.2014 je ambulance zavřena z důvodu dovolené.
 
   
  Aktuality
14.8.2014 V červenci bude v termínu 26.8.-28.8. ambulance zavřena z důvodu dovolené. Telefonické objednání bude možné i v tomto období.  
19.6.2014
Od 6/2014 nabízí naše ambulance předpis léků elektronicky (eRecept). eRecept má stejnou funkci jako obvyklý recept. Základním rozdílem však je, že není opatřen razítkem a podpisem předepisujícího lékaře, ale čárovým kódem. V něm je zakódována registrace vydávajícího zdravotnického zařízení u SÚKL a dále elektronický podpis předepisujícího lékaře. Lékárna kód získaný od pacienta načte přes centrální uložiště e-receptů a léky vydá. Výhodou eReceptu je, že je možné jej posílat emailem. 
19.6.2014
Od května 2012 provozujeme elektronický Cerebrovaskulární manuál. Web je určen pro odbornou veřejnost, extenzivně se zabývá diagnostikou a léčbou akutních CMP i jejich prevencí.
19.6.2014
Ambulance je napojena na systém ReDiMed, kterým můžete posílat CT a MR snímky ke konzultaci
 
  Základní fakta o cévních mozkových příhodách

 
 • Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice, iktus) je postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischemie) nebo prasknutím cévy a krvácením (hemoragie) a je  2.nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích.
 • Četnost výskytu CMP v ČR je asi 250-300 příhod na 100 000 obyvatel, což je víc jak dvojnásobek oproti zemím západní a severní Evropy (kde došlo v posledních 10-20 letech díky důsledné prevenci k poklesu incidence CMP).
 • Až 40% pacientů po CMP do jednoho roku umírá, z nemocných, kteří příhodu přežijí, je téměř 50% invalidních, z toho 25% těžce .
 • Existuje celá řada rizikových faktorů neovlivnitelných (věk, dědičnost, pohlaví), ale i řada faktorů ovlivnitelných (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevních lipidů, obezita, kouření, cukrovka, různá srdeční onemocnění). Významným rizikovým faktorem je ateroskleróza krčních a mozkových tepen, přičemž včasná léčba (včetně případné operace) může vzniku cévní mozkové příhody zabránit.
 • Pacienti po mozkovém infarktu nebo transitorní ischemické atace (TIA) mají vysoké riziko opakování příhody. Riziko recidivy je v prvém měsíci 4-8%, v prvém roce 12% a v následujících 5 letech 24-29%. Zvláště vysoké riziko vzniku CMP je u pacientů s fibrilací síní, symptomatickou stenózou vnitřní krkavice nad 70% (26% za 2 roky) a symptomatickou stenózou některé z mozkových tepny (až 22% za rok!).
 • Ambulantní péči o tyto pacienty by měl zajišťovat specializovaný neurolog v cerebrovaskulární poradně, který dohlíží na došetření příčiny CMP a následnou realizaci optimální sekundární prevence. Přitom úzce spolupracuje s praktickými a dalšími odbornými lékaři. Frekvence dispenzárních prohlídek v cerebrovaskulárních poradnách je ovlivněna typem CMP, klinickým stavem, nálezem stenóz, provedenými rekonstrukčními nebo rekanalizačními výkony.
 
 
imageimage
image
Naše ambulance se zabývá problematikou cévních onemocnění mozku. Nabízíme komplexní ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen a poradenství v prevenci CMP. Jsme připraveni nabídnout tu nejlepší péči pro Vás i Vaše blízké.

 

 • Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice, iktus) je postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischemie) nebo prasknutím cévy a krvácením (hemoragie) a je  2.nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích.
 • Četnost výskytu CMP v ČR je asi 250-300 příhod na 100 000 obyvatel, což je víc jak dvojnásobek oproti zemím západní a severní Evropy (kde došlo v posledních 10-20 letech díky důsledné prevenci k poklesu incidence CMP).
 • Až 40% pacientů po CMP do jednoho roku umírá, z nemocných, kteří příhodu přežijí, je téměř 50% invalidních, z toho 25% těžce .
 • Existuje celá řada rizikových faktorů neovlivnitelných (věk, dědičnost, pohlaví), ale i řada faktorů ovlivnitelných (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevních lipidů  , obezita , kouření, cukrovka, různá srdeční onemocnění). Významným rizikovým faktorem je ateroskleróza krčních a mozkových tepen, přičemž včasná léčba (včetně případné operace) může vzniku cévní mozkové příhody zabránit.

  imageimage      image  

 

          

 • Pacienti po mozkovém infarktu nebo transitorní ischemické atace (TIA) mají vysoké riziko opakování příhody. Riziko recidivy je v prvém měsíci 4-8%, v prvém roce 12% a v následujících 5 letech 24-29%. Zvláště vysoké riziko vzniku CMP je u pacientů s fibrilací síní, symptomatickou stenózou vnitřní krkavice nad 70% (26% za 2 roky) a symptomatickou stenózou některé z mozkových tepny (až 22% za rok!).
 • Ambulantní péči o tyto pacienty by měl zajišťovat specializovaný neurolog v cerebrovaskulární poradně, který dohlíží na došetření příčiny CMP a následnou realizaci optimální sekundární prevence. Přitom úzce spolupracuje s praktickými a dalšími odbornými lékaři. Frekvence dispenzárních prohlídek v cerebrovaskulárních poradnách je ovlivněna typem CMP, klinickým stavem, nálezem stenóz, provedenými rekonstrukčními nebo rekanalizačními výkony.

            image      image      image        ZP ministerstva vnitra ČR     

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek