DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Indikace k vyšetření
Indikace k ultrazvukovému vyšetření krčních tepen 
 • Vyšetření pacientů se známkami CMP ischemického původu v karotickém i vertebrobazilárním povodí nebo pacientů po prodělané tranzitorní ischemické atace (TIA), včetně amaurosis fugax.
 • Vyšetření pacientů s chronickým cerebrovaskulárním onemocněním, zejména osob s dříve prokázaným postižením magistrálních tepen, kteří jsou léčeni konzervativně (dispenzární  sledování).
 • Vyšetření pacientů s fokální neurologickou symptomatologií nejasného původu, u níž je v diferenciální diagnostice  uvažován možný podíl cévní etiologie.
 • Vyšetření osob po traumatizaci krční oblasti, nebo se vzniklým lokálním patologickým nálezem na krku, který může souviset s cévním systémem.
 • Vyšetření pacientů s patologickými nálezy fyzikálního vyšetření – především s krčními šelesty, dále s rozdílnými hodnotami krevního tlaku na obou horních končetinách.
 • Dispenzární sledování pacientů po cévních operačních výkonech na krčních tepnách nebo po intraluminálních radiologických intervencích.
 • Vyšetření před závažnými operačními výkony, zejména kardiochirurgickými a cévními.
 • Vyšetření pacientů s kardiovaskulárními chorobami a kumulací rizikových faktorů pro cévní onemocnění mozku.
 • Vyšetření pacientů s plánovaným transkraniálním (TCD nebo TCCS) ultrazvukovým vyšetřením.

Indikace k ultrazvukovému vyšetření mozkových tepen

 • Vyšetření pacientů se stenózami nebo okluzemi extrakraniálních tepen – zjištění a sledování důsledků pro mozkovou cirkulaci a kolaterálního oběhu, vyšetření před plánovaným  revaskularizačním výkonem.
 • Vyšetření pacientů s podezřením na stenotický proces intrakraniálních tepen (eventuelně s prokázanými intrakraniálními stenózami) – zjištění a sledování intrakraniálních stenóz a jejich  hemodynamických důsledků.
 • Vyšetření pacientů s akutní CMP ischemického původu v karotickém i vertebrobazilárním povodí nebo pacientů po prodělané tranzitorní ischemické atace (TIA).
 • Vyšetření pacientů s chronickým cerebrovaskulárním onemocněním, v diferenciální diagnostice a sledování intrakraniálních angiopatií a arteriitid.
 • Vyšetření pacientů s cévními malformacemi, zejména s arteriovenózním zkratem – stanovení zásobujících cév malformace, sledování úspěšnosti terapeutických zásahů.
 • Vyšetření v diferenciální diagnostice bolestí hlavy, zejména migrény.
 • Detekce pravolevého zkratu při podezření na epizody paradoxní embolizace.
 • Vyšetření pacientů s centrálními neurologickými příznaky při podezření na fokální či difúzní intrakraniální lézi.