DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Intimomediální šíře

Kromě detekce aterosklerotických plátů provádíme k detekci subklinické aterosklerózy měření výšky komplexu intima/media, (intimomediální šíře IMT). Normální intimomediální šíře společné karotidy je ve věkové skupině do 60 let 0,68 ± 0,14 mm.  Rozšíření této vrstvy je považováno za známku časné aterosklerózy a je asociováno se zvýšeným rizikem  srdečního a mozkového infarktu.  Bylo prokázáno, že IMT je závislá na věku, pohlaví, body mass indexu (BMI,) hypertenzi, hypercholesterolémii, cukrovce a kouření. Farmakologické studie prokázali regresi IMT při léčbě hypolipidemiky a antihypertenzivy.   

  

 Měření komplexu intima/media by měl provádět erudovaný cévní sonografista. Léze nad 1,5 mm již hodnotíme jako aterosklerotický (AS) plát, do 1,5mm hodnotíme pouze IMT.

 

Detekce subklinické aterosklerózy je u pacientů s hraničním rizikem a vícečetnými rizikovými faktory důležitá, neboť přesouvá pacienta do kategorie vysokého rizika (≥ 5 % podle SCORE) se všemi prognostickými a terapeutickými konsekvencemi.