DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Režimová opatření u PFO

 

Foramen ovale patens (PFO) samo o sobě není přímou příčinou dekompresní nemoci. Za vznik DCS (dekompresní příhody) jsou odpovědné bubliny inertního plynu (dusíku). Čím méně bublin tedy potapěč „produkuje“, tím menší je pravděpodobnost vzniku DCS, zaviněné mechanismem paradoxní embolizace přes otevřené foramen ovale.

 

Potapěčům, u nichž byl detekován pravolevý zkrat resp. PFO, se doporučuje:

 

zamezit Jo-Jo ponorům
zařadit do ponoru dodatečných 5 minut bezpečnostní zastávky ve 3 nebo v 6 metrech
zamezit kašlání, násilnému vyrovnávání tlaku v uších během ponoru a nejméně 2 hodiny po něm
po ponoru nenosit těžká břemena
při stolici po ponoru příliš netlačit 
po ponoru se vyvarovat tlakům na břicho nebo na hrudní koš
podle průzkumů DAN Europe připadá vznik DCS ve sportovním potápění  1x na 42.000 ponorů při
  hloubkách menších než 30 metrů a 1x na 7.000 ponorů při hloubkách větších než 30 metrů – doporučuje
  se tedy  potápění do hloubky 30m