DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

 

Co to je angiografie?
Angiografie je vyšetření, které umožňuje lékaři zobrazit tepny v mozku, končetinách nebo dalších orgánech a nalézt tak možnou příčinu pacientových obtíží.
 
Jaký je princip digitální subtrakční angiografie (DSA)?
DSA je vyšetření, které se provádí pomocí rentgenového záření a kontrastní látky. Kontrastní látka se vstřikuje do tepny dlouhou cévkou, kterou lékař zavede tepnou z pravého třísla. Průchod kontrastní látky příslušnou tepnou sleduje lékař na obrazovce nad Vámi. Výhodou metody je i možnost současně rozšířit zúženou tepnu a tak zlepšit prokrvení tepny za jejím zúžením (angioplastika)
 
Je třeba se vyšetření obávat?
Ne. Přínos vyšetření, které umožňuje moderní léčbu tepenných onemocnění, mnohonásobně převyšuje rizika vyšetření. V ojedinělých případech (pravděpodobnost je pod 0,5%) může dojít k některé z těchto komplikací:
  • výron krve (hematom) v místě vpichu, zkrat mezi stehenní tepnou a žilou v  třísle, trombóza stehenní tepny nebo žíly
  • embolizace sraženiny do periferie končetiny
  • alergická reakce na kontrastní látku
  • poškození funkce ledvin vlivem kontrastní látky
  • možnost embolizace do mozkových či jiných tepen (bez klinických následků nebo s neurologickým postižením různé závažnosti  vč  možného úmrtí)
Co dělat před vyšetřením?
Vyšetření je invasivní, to znamená, že se určitým způsobem zasahuje do těla pacienta. Proto musí být nějaký čas před vyšetřením a hlavně po něm v nemocnici. Před vyšetřením je nutná příprava - v den vyšetření zůstává pacient nalačno. Mouhou být podány léky omezující riziko alergické reakce a současně i mírně tlumící léky, ev. léky snižující srážlivost krve. Pacient  nadále užívá vlastní léky.

Jak vypadá vyšetření?
Při vyšetření leží pacient na vyšetřovacím stole. Nad ním je obrazovka, na které lékař sleduje vyšetření. Pohyblivý rentgen  se podle instrukcí lékaře při vyšetření natáčí tak, aby bylo možno tepny vidět v několika různých pohledech a směrech. Na začátku lékař v místním znecitlivění zavede do pravé stehenní tepny v třísle cévku, kterou se další vyšetření provádí.  Při vlastním vyšetření může pacient cítit teplo ve vyšetřované tepně, které způsobuje kontrastní látka. Při vyšetření  vyšetřující lékař s pacientem komunikuje a dává pokyny ohledně zadržení dechu, polohy apod.
 
Co bude po vyšetření?
Lékař vytáhne cévku a pečlivě zabandážuje tříslo. Bandáž a zátěž musít být v třísle nejméně 8 hodin, pacient zůstává po dobu 24 hodin na lůžku. a nesmí vstávat  Předejde se tak komplikacím po vpichu do třísla. Po vyšetření může pacient normálně jíst a pít.  Ošetřující lékař pacienta  informuje o průběhu a výsledku vyšetření a podle toho řídí další léčbu. Pokud je vše bez komplikací, může pacient druhý den vstát.

Kdy bude výsledek?
Průběh a výsledek vyšetření je obvykle ihned zaznamenán do lékařské dokumentace a je sdělen pacientovi.
 
Existují jiná vyšetření?
Ve většině případů postačí k zobrazení krčních a mozkových tepen neinvazivní vyšetření pomocí ultrazvuku, CT angiografie či MR angiografie. Za určitých okolností je však DSA nenahraditelná jinými metodami a navíc umožňuje ev. pokračování léčebným výkonem (např. angioplastkou, ošetřením aneuryzmatu apod.)