DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

image

Uvedené vyšetření využíváme v diagnostice cévně-neurologických onemocnění. Naše ambulance je však neprovádí !

 

Co je  echokardiografie (ECHO)

Echokardiografie neboli zkráceně ECHO je běžné vyšetření srdce, které může odhalit řadu anatomických i funkčních odchylek od normy a pomůže diagnostikovat celou řadu srdečních chorob.

 

Princip vyšetření

Echokardiografie je nebolestivé vyšetření srdce, prováděné pomocí ultrazvuku. Vyšetření je v současnosti základní a pravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovací diagnostickou metodou. Nezatěžuje vyšetřovaný organizmus zářením, není nutno před vyšetřením podávat kontrastní látku jako u některých rentgenových metod, a navíc lze, je-li to potřeba, vyšetřovat přímo u lůžka nemocného. Echokardiografické vyšetření je možné provádět buď v ordinaci lékaře nebo na lůžkovém oddělení nemocnice, provádí se vleže na zádech nebo na boku

 

Při klasické echokardiografii (transtorakální – TTE) lékař ultrazvukovou sondou přejíždí v různých úhlech po hrudní stěně a pozoruje srdeční oddíly v různých rovinách. Může určit směr toku krve a měřit velikosti srdečních dutin, posoudit funkcí chlopní. Vyšetření je nebolestivé a nezatěžuje pacienta žádnými riziky.

 

Podrobnějším vyšetřením je tzv. jícnové ECHO (transesofageální – TEE), kdy se pacientovi po místním znecitlivění zavede do jícnu tenká hadička (podobně jako u gastrofibroskopie) obsahující na konci malou sondu. Tato sonda snímá srdce přes stěnu jícnu – vyšetření je přesnější a výrazně lepší pro diagnostiku infekční endokarditidy, pro detekci nitrosrdečních sraženin (trombů) a zkratů. 

 

image

 

Příprava

Na vyšetření se není třeba nijak připravovat, jen na jícnové ECHO je třeba přijít nalačno. Snáší-li pacient jícnové ECHO špatně, může dostat zklidňující injekci.

 

Kdy lékař indikuje echokardiografické vyšetření?

ECHO je jedním ze základních diagnostických pilířů kardiologie. Informuje o anatomických i funkčních poměrech v srdci – velikosti srdečních oddílů, anatomii a funkci srdečních chlopní, umožní určit přečerpávací schopnost srdce a zobrazí i osrdečník. Je nezbytné pro diagnózu srdečního selhávání, chlopenních a jiných srdečních vad, infekční endokarditidy, tekutiny v osrdečníku, umožňuje detekovat sraženiny v srdečních dutinách či na chlopních, které mohou být příčinou mozkového infarktu.

 

Jak vypadá vlastní vyšetření?

Echokardiografické vyšetření je možné provádět buď v ordinaci lékaře nebo na lůžkovém oddělení nemocnice. Po příchodu do vyšetřovací místnosti se pacient položí na záda s obnaženým hrudníkem. Lékař potře konec povrchu vyšetřující sondy vodivým gelem. Sondou pak přejíždí v různých úhlech po hrudní stěně. Získaná zobrazení srdce jsou nahrávána a zobrazována na obrazovce. Vyšetření trvá zhruba 15 až 20 minut.

 

Problémy

Obézní pacienti jsou při klasickém ECHO vyšetření obvykle hůře vyšetřitelní. Jícnové ECHO může být pro některé pacienty nepříjemné. Sice nebolí, ale může vyvolat dávivý reflex.

 

Co bude po vyšetření?

Několik hodin po jícnovém ECHO by pacient také neměl nic jíst ani pít, protože znecitlivující látka v dutině ústní může způsobovat problémy s polykáním. Po transtorakálním vyšetření není třeba dodržovat peciální režim. Lze normálně jíst, pít, užívat své léky a vykonávat běžnou denní činnost.

 

Kdy bude výsledek?

Výsledek je k dispozici ihned po vyšetření.

Výhody echokardiografie,  alternativní vyšetření
Echokardiografie je dostupné a jednoduché vyšetření, které podává řadu cenných informací. V řadě indikací je jinými vyšetřovacími metodami nenahraditelná, zvláště je-li doplněna jícnovou sondou (tedy kombinací endoskopického a ultrazvukového vyšetření). Další zobrazovací metody, které je možno při vyšetření srdce použít jsou CT, MR, koronarografie a vyšetření na pracovišti nukleární medicíny (scintigrafie).