Uvedené vyšetření využíváme v diagnostice cévně-neurologických onemocnění. Naše ambulance je však neprovádí !

Co je EEG?
ElektroEncefaloGrafie je metoda, která slouží ke sledování mozkových funkcí. Elektroencefalograf je přístroj, který se skládá ze snímacích elektrod (umístěných ve speciálních EEG čepicích), zesilovače a procesoru. Přístroj snímá elektrické potenciály, které vznikají činností mozku, pomocí elektrod z povrchu hlavy (povrchové EEG). Tyto informace po zesílení zpracovává a převádí do křivek (elektroencefalogramu) na obrazovku přístroje. Součastně se zobrazuje i EKG křivka.

Příprava
Klasické ambulantní EEG vyšetření je nebolestivé a není nutná žádná speciální předchozí příprava. EEG vyšetření nemá žádnou kontraindikaci. Lze je provádět u těhotných i u pacientů s kardiostimulátorem.

Průběh vyšetření
Vyšetření se provádí v EEG laboratoři, provádí jej EEG laborantka a trvá asi 20-30 minut. Po připevnění elektrod na hlavu pacient leží na na lůžku se zavřenýma očima. Po zapnutí přístroj snímá aktivitu mozku a zaznamenávána ji v podobě křivky. Doba vyšetření závisí na konkrétním onemocnění. Během vyšetření je pacient opakovaně vyzván sestrou otevřít a zavřít oči, po dobu 2 minut probíhá tzv. fotostimulace (pacient je při zavřených očích osvětlován blikavým světlem), poté 2 minuty usilovně dýchá nosem a  2 minuty ústy (hyperventilace). V určitých případech (např. při vyšetřování poruch vědomí) se doplňuje EEG po celonočním bdění (spánková deprivace).

Kdy bývá vyšetření indikováno?
EEG vyšetření je prováděno zejména u pacientů s poruchami vědomí nejasné etiologie, u pacientů po operacích mozku, cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy  apod.

Je nějaké omezení po vyšetření?
EEG je zcela bez dalších omezení.

                   

TOPlist